Denizli Ucuz Pergole

Denizli Ucuz Pergole

Onur Tente ve Pergole Sistemleri olarak Pergole imalat? yapmaktay?z. Oval Pergole Düz Pergole modelleri ile istenilen ölçüde ebatta ve renk seçenekleri ile 1.S?n?f Alüminyum malzeme ile Özel Projelendirmeler dahil bir çok Pergole imalatlar yapmaktay?z.

Fabrikam?z Samsun Terme ilçesinde 500 m2 Kapal? alan içerisinde olup geli?en ve de?i?en teknolojiyi kullanarak Otomatik Motorlu Pergole ?malatlar?na devam etmekteyiz.

Pergole Nedir; Pergole genel anlamda Ah?ap Gölgelendirme olarak kullan?lan bir tabir gibi alg?lansada günümüz 21.yüzy?lda her ?eyin Otomasyon Elektirik le harmanlanmas? sonucunda birçok e?ya makine sistem art?k otomatik hale geldi Pergoleler de günümüzde Çelik Karkas ve Özel Alüminyum sistemlerin birle?mesi ve Motor sistemleri entegre edilerek Cafe Restoran gibi mekanlar?n Çat?lar? hareketli hale getirilmi?tir. Art?k Mekanlarda bir kumada ile Mekanlar?n?z daha ferah daha güzel daha ayd?nl?k bir hal almakta Kullan?lan Pergole sistemlerinde Tavandaki Brandalar ?s? yal?t?ml? olup hem daha dekoratif hem de daha sa?l?kl? olmakta Yine Otomatik Pergoleler de Ayd?nlanma Lambalar? kullan?lmakta kullan?lan lambalarda Gün I???? Beyaz I??k Sar? I??k seçenekleri bulunmaktad?r.

Bir cevap yazın