GİYOTİN CAM
GİYOTİN CAM

Mekanlarınızı Dış Etkenlerden Korur

GİYOTİN CAM
GİYOTİN CAM

17 Yıllık Tecrübe İle Hayallerinizi Gerçekleştirelim

GİYOTİN CAM
GİYOTİN CAM

Otomatik Aç -Kapa İle Rahat Kullanım Sunar

GİYOTİN CAM
GİYOTİN CAM

Mekanlarınızı Dış Etkenlerden Korur

Giyotin Cam Sistemleri

Bilinen pencere yöntemlerinin yan? s?ra kanat yap?s?n?n alt k?sm?nda dikey olarak hareket eder. Yatay kayar cam sistemi ile her mekanda kullan?ma uygundur. Bu yeni yöntemin bir çok avantaj? vard?r.

Uzaktan kumanda veya manuel buton kullan?larak kanat aç?kl??? pozisyonunu istedi?ini oranda kullan?labilmektedir. Ekstra uygulamalar ile birlikte ya?mur ve rüzgara ba?l? sensörler sisteme dahil edilir. Mekanda olmasan?z bile giyotin cam pencere kanad?n? otomatik olarak kapat?r. Bu sayede olumsuz hava ?artlar?n?n mekan? tahrip etme ihtimali ortadan kald?rmaktad?r.

Dikey olarak aç?lan sistem tam otomatik olarak kullan?ld???nda çocuklar, engelli ve ya?l? insanlar?n güvenli?i için çok uygundur.

ÖZELL?KLER?

1 K?? bahçelerinde kullan?labilir.
2 Aç?l?? ve kapan?? uzaktan kumanda yap?lmaktad?r..
3 Hareketli pencereler ve sabit cam alt k?sm?nda hareket eder
4 Giyotin cam manuel ve otomatik versiyonlar? bulunmaktad?r.
5 Opsiyon – Sistem penceresi otomatik olarak kapan?r, ya?mur halinde ve rüzgar sensörü kullan?labilir.
6 Opsiyon – aç?k hareket sensörü – h?rs?zlar? kar?? korumak için.
7 Zaman ayarl? sistem ya?l? ve engelliler için çok uygundur.
17 YILLIK DENEY?M

Ürünlerimiz

Giyotin cam sistemi, çok farklı mekanlarda kullanılabilir. Cafe, restaurant, kış bahçesi, yaz bahçesi, teras, düğün salonu, tente-pergola altı, futbol stadyumu v.b. alanlarda giyotin cam sistemi uygulanabilir. Kullanıldığı alanlarda güvenlik, kullanım kolaylığı ve iklimlendirme konularında daha tercih edilen bir çözüm olmaktadır.
Giyotin cam sistemleri, mekanın ölçüsüne göre yapıldığı için, uygulanacak giyotin cam sisteminin modeline ( 2’li, 3’lü, 4’lü ) ve mekanın ölçüsüne göre fiyatlandırılır. Kullanılan motor, giyotin cam sisteminin zincirli veya kayışlı olması, yapan firmanın yetkin ve yetkili olması, sistemin toplam sunduğu faydalar sistemin fiyatını etkiler.
Pencere, Oda Bölme, Mağaza Vitrin, Cafe & Restorant, Fransız Balkonlar, Otomatik Cam Korkuluk, Çatı Teras ve Balkonları, Havuz Kenarları, Kış Bahçeleri, Pergola Tente, Rüzgar kırıcı gibi tüm dikey yapı kapatmaları.
ONUR TENTE

Onur Tente, mü?terilerine, daha kaliteli hizmet ve daha h?zl? üretim için 5000 M2 lik
yeni kapal? alan?nda hizmet vermeye ba?lam??t?r.

Mü?teri memnuniyetini her zaman kendisi için hedef edinen Onur Tente, yapt??? tüm mamullerinde
garanti ve alan?nda servis güvencesi vererek bundan sonraki faaliyet hayat?nda da edinmi? oldu?u
güvenilir ve istikrar yap?s?ndan taviz vermeden kal?c? hizmet vermeye devam edecektir.

17 YILLIK DENEY?M?M?Z ?LE HAYALLER?N?Z? GERÇEKLE?T?R?YORUZ

Ürün ve hizmetlerinde kaliteden taviz vermeden mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak topluma ve çevreye pozitif katk? sa?layan, faaliyetlerinden elde etti?i ba?ar?lar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geni? kitlelere hizmet sunmay? kendisine amaç edinen öncü bir grup olmak.