MAFSALLI TENTE
MAFSALLI TENTE

İletişime Geçin Hayallerinizi Gerçekleştirelim

MAFSALLI TENTE
MAFSALLI TENTE

17 Yıllık Tecrübe İle Hayallerinizi Gerçekleştiriyoruz

MAFSALLI TENTE
MAFSALLI TENTE

Dış etkenlerden Korur

MAFSALLI TENTE
MAFSALLI TENTE

Mekanlarınıza Konfor Katar

MAFSALLI TENTE

Mevsim kullanabilece?iniz kolay kullan?m? ve ??k görünümü ile tercih edebilece?iniz bir tente çe?ididir. Bahçenizde keyifle dururken ya?murun ya da güne?in keyfinizi kaç?rmas?na izin vermeyin.

Bunun için tenteyi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Genelde evlerde, restaurantlarda, Cafelerde, küçük i?letmelerde akl?n?za gelebilecek bütün mekanlarda rahat ve ??k bir görünüm sa?lar.

2 YIL GARANT?L?D?R.

ÖZELL?KLER?

1 Alüminyum enjeksiyon döküm parçalar?.
2 Alüminyum profiller.
3 Elektrostatik toz boya (RAL 9016 Beyaz) 150-200-250-300-350 cm ileri aç?l?m.
4 45 dereceye kadar kademesiz e?im.
5 200-700 cm tek parça uzunluk.
6 Dalgal? veya düz ön saçak.
7 Renkli kapak seçenekleri.
17 YILLIK DENEY?M

Ürünlerimiz

Mafsallı tenteler genelde mobil olarak kullanılır. Fakat sabit noktalar için direklere montajı gerçekleştirilerek daha sağlam ve kullanışlı hale getirilebilir. Her çeşit kumaşın rahatlıkla uygulanabileceğini söyleyebiliriz. Çift açılır tenteler için yine uzaktan kumanda, motor, sensör gibi uygulamalar kullanabilmektedir.
Cephe Uzunluğu: Minimum 2.00 cm / Maksimum 7.00 cm — İleri Doğru Açılımı : 3.00 cm/4.00 cm/5.00 cm/6.00 cm/7.00 cm — Eğim Açısı: 0 – 45 — Kontrol: Manüel Elle Çevirme kolu Yardımıyla Açıp Kapatabilirsiniz.
Tente açılımı maksimum 350 cm dir. Fakat bu mesafe maksimum 6 metre boy için geçerlidir. Yani mafsal açılım boyu tentenin uzunluğu ile doğru orantılı olarak değişmektedir. Mafsallı tente adı mafsal yani eklem adından gelmektedir. Tentenin bir dirsek gibi hareket eden kollarının dışa doğru düzelerek açılmasıyla olduğundan mafsallı yani eklemli tente adını almıştır. Mafsallı tentenin açılan kolları maksimum 3.5 metreye kadar öne doğru uzayabilir. Fakat bu tente boyunun altı metre olması durumunda sağlanabilir. Alacağınız tentenin mafsallı olmasına karar vermeniz, aslında en doğru kararı verdiğiniz anlamına gelmez. Çünkü tente ebatlarınız mafsallı tente yapımı için uygun ölçüleri taşımayabilir. Ayrıca üç metreye kadar yapılacak bir tentenin iki metre ya da 1.85 metreden büyük herhangi bir ebatta olması durumunda da ödeyeceğiniz ücret değişmez. Yani 1.85 boyundaki mafsallı tente için ödeyeceğiniz rakamla 3 metrelik mafsallı tente için ödeyeceğiniz rakam arasında önemli bir fark olmayacaktır.
ONUR TENTE

Onur Tente, mü?terilerine, daha kaliteli hizmet ve daha h?zl? üretim için 5000 M2 lik
yeni kapal? alan?nda hizmet vermeye ba?lam??t?r.

Mü?teri memnuniyetini her zaman kendisi için hedef edinen Onur Tente, yapt??? tüm mamullerinde
garanti ve alan?nda servis güvencesi vererek bundan sonraki faaliyet hayat?nda da edinmi? oldu?u
güvenilir ve istikrar yap?s?ndan taviz vermeden kal?c? hizmet vermeye devam edecektir.

17 YILLIK DENEY?M?M?Z ?LE HAYALLER?N?Z? GERÇEKLE?T?R?YORUZ

Ürün ve hizmetlerinde kaliteden taviz vermeden mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak topluma ve çevreye pozitif katk? sa?layan, faaliyetlerinden elde etti?i ba?ar?lar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geni? kitlelere hizmet sunmay? kendisine amaç edinen öncü bir grup olmak.