OTOMATİK KEPENK
OTOMATİK KEPENK

Hayellerinizi Gerçekleştirelim

OTOMATİK KEPENK
OTOMATİK KEPENK

Mekanlarınızı Dış Etkenlerden Korur

OTOMATİK KEPENK
OTOMATİK KEPENK

17 Yıllık Tecrübe İle Hizmetinizdeyiz

OTOMATİK KEPENK
OTOMATİK KEPENK

Mekanlarınızın Güvenliğini Sağlar

OTOMAT?K KEPENK

Otomatik kepenk, teknolojinin geli?mesi ile her yerde yayg?nla?m?? bir kepenk çe?ididir. Bu kepenk çe?idi otomasyon ad? verilen ve insan eliyle yani manuel olarak kontrol edilmeyen bir sistemden olu?maktad?r. Eskiden teknoloji geli?memi?ken ve elektrik kullan?lmaya ba?lamadan önce kepenkler genel olarak metal, demir veya tahta malzemelerden yap?l?rd?. Bu sebeple bu tip kepenkler açarken veya kapat?rken baz? zorluklara neden olabilmektedir.

Yeni ve elektrikli kepenk çe?itleriyle bu ve benzeri problemler giderilmi?tir. Bu otomatik kepenkler genellikle yap?ld?klar? yerlerin yanlar?na konulan buton veya uzaktan kumada ile kontrol edilebilirler. Otomatik kepenkler genel olarak iki çe?ittir bunlar; motorlu ve elektrikli kepenklerdir. Elektrikli kepenkler, sistemi çal??mas? için kepenk prize takmak yeterlidir ve uzaktan kumandal? çe?itleri de bulunmaktad?r. Bir di?er kepenk çe?idi ise motorlu kepenktir. Bu kepenk ise sisteme ba?l? bir elektrik motoru ile çal??maktad?r.

ÖZELL?KLER?

1 Uzaktan kumanda ile kontrol
2 Buton ile kontrol
3 Sessiz Motor
4 Poliüretan dolgulu profiller
5 Patlay?c? ve yan?c? maddelere kar?? yüksek direnç gösterir
6 Galvanize kepenk profiller
7 Dikme profilleri 2.00 mm et kal?nl???nda ve galvaniz çelikten üretilir
17 YILLIK DENEY?M

Ürünlerimiz

Otomatik kepenk sistemleri genelde 66 – 120 mm ölçülerinde, 0.80-1.00-1.20 mm et kalınlığında olup 1. kalitede üretilmiş galvanizli çelik profillerden oluşmaktadır.
Patlayıcı ve yanıcı maddelere karşı yüksek direnç gösterirler. Manuel ay da motorlu uygulama seçenekleri mevcuttur, uzaktan kumandalı ya da buton kontrolü mümkün kılan Alman motorları gayet dayanıklıdır.
Galvanize kepenk profilleri 0.8 – 1.00 ve 1.20 mm et kalınlığı ve dört ayrı çeşitte üretilmektedir. Her tarafı kapalı, mikro delikli, düz ve çapraz örgülüdür.Örgülü tür kepenklerin sarım çapları daha yüksek olduğu için kutu detayı açısından gerekli ölçü de diğerlerine göre daha yüksektir.
Dikme profilleri 2.00 mm et kalınlığında ve galvaniz çelikten üretilir. Dikmelerde kullanılmış olan kauçuk fitil, metaller arsındaki sürtünmeyi önleyerek, aşınmayı engeller ses ve kısmi ısı izolasyonu sağlar.
ONUR TENTE

Onur Tente, mü?terilerine, daha kaliteli hizmet ve daha h?zl? üretim için 5000 M2 lik
yeni kapal? alan?nda hizmet vermeye ba?lam??t?r.

Mü?teri memnuniyetini her zaman kendisi için hedef edinen Onur Tente, yapt??? tüm mamullerinde
garanti ve alan?nda servis güvencesi vererek bundan sonraki faaliyet hayat?nda da edinmi? oldu?u
güvenilir ve istikrar yap?s?ndan taviz vermeden kal?c? hizmet vermeye devam edecektir.

17 YILLIK DENEY?M?M?Z ?LE HAYALLER?N?Z? GERÇEKLE?T?R?YORUZ

Ürün ve hizmetlerinde kaliteden taviz vermeden mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak topluma ve çevreye pozitif katk? sa?layan, faaliyetlerinden elde etti?i ba?ar?lar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geni? kitlelere hizmet sunmay? kendisine amaç edinen öncü bir grup olmak.