PERGOLA
PERGOLA

Mekanlarınızı Dış Etkenlerden Korur

PERGOLA
PERGOLA

17 Yıllık Tecrübe İle Hizmetinizdeyiz

PERGOLA
PERGOLA

Mekanlarınıza Şıklık Kattın

PERGOLA
PERGOLA

Hayellerinizi Gerçekleştirelim

PERGOLA

D?? mekan?n?zda bulunan alanlardan her türlü hava ko?ulunda, en verimli biçimde faydalanmak için aç?l?r – kapan?r sistemler sunuyoruz.

Sonsuz renk seçene?i, özel kaplamal? kuma?? ve mimari tasar?m?yla ??k yakla??mlar olu?turuyoruz. Ürünlerimiz her türlü d?? mekana uygulanabilir ve konforlu bir iç mekan olu?turman?z? sa?lar.

ÖZELL?KLER?

1 Pergola Star özel yüksek mukavemetli alüminyum al???ml? yap?lm??t?r.
2 Elektrostatik boya ile üretilmektedir.
3 Yüzey malzemesi geli?mi? PVC bloklardan olu?maktad?r.
4 (Blockout)Her türlü hava ko?ullar?na day?n?kl? ve su geçirmeme özelli?ine sahiptir.
5 Saatte 90 km/h h?zla esen rüzgara ve ortalama 60cm’lik kar kal?nl???na kar?? dayan?kl?d?r.
6 Fiyatlara tüm motorlar ve uzaktan kumandalar dahildir.
7 Her türlü renk seçene?i
17 YILLIK DENEY?M

Ürünlerimiz

Pergola sistemleri kullanılacakları bölgenin mevsim ve iklim koşullarına uygun, korozyon dağılımları hesaplanmış, kaldıracağı yüke oranla belirlenmiş malzemeler ile üretilir. Pergola sistemi ayrıca yapılacağı alanın model ve renk özelliklerine uygun olarak tasarlanmalıdır. Ahşap ya da alüminyum gibi malzemelerle üretilseler de, alüminyum malzeme ile üretimi yapılan açılır kapanır modeller uzun ömürlü olmaları nedeniyle daha çok tercih edilirler.
Pergola sistemleri, ergonomik tasarımlarıyla dört mevsim bir alanın kullanılmasına olanak verirken aynı zamanda renk ve tür olarak, tüm mimari yapı ve projelere sağlayabildikleri uyum ve onlara kattıkları değer ile görsel yönden de alanların zenginleşmesini sağlar. Yaşam kalitesini yükselten bu ürünler estetik açıdan da son derece doyurucu mekanlara ulaşmaya imkan verir.
Tüm mevsimlerde kullanılması planlanan her türlü alanda açılır kapanır özellikli pergola sistemleri rahatlıkla uygulanabilir. Verandalarda, kahvaltı salonu, kafeterya, restoran ve lokanta gibi türlü mekanlarda, açık havada bulunan yaz ya da kış bahçelerinde, havuzlarda ve daha bir çok yerde bu sistemler tercih edilerek bahse konu alanın üstü isteğe göre açılıp kapatılabilir.
ONUR TENTE

Onur Tente, mü?terilerine, daha kaliteli hizmet ve daha h?zl? üretim için 5000 M2 lik
yeni kapal? alan?nda hizmet vermeye ba?lam??t?r.

Mü?teri memnuniyetini her zaman kendisi için hedef edinen Onur Tente, yapt??? tüm mamullerinde
garanti ve alan?nda servis güvencesi vererek bundan sonraki faaliyet hayat?nda da edinmi? oldu?u
güvenilir ve istikrar yap?s?ndan taviz vermeden kal?c? hizmet vermeye devam edecektir.

17 YILLIK DENEY?M?M?Z ?LE HAYALLER?N?Z? GERÇEKLE?T?R?YORUZ

Ürün ve hizmetlerinde kaliteden taviz vermeden mü?teri memnuniyetini ön planda tutarak topluma ve çevreye pozitif katk? sa?layan, faaliyetlerinden elde etti?i ba?ar?lar ile hedeflerini her geçen gün yükseltip, daha geni? kitlelere hizmet sunmay? kendisine amaç edinen öncü bir grup olmak.